Inženiertehnisko komunikāciju izbūve

Veicam ārējo un iekšējo inženiertīklu izbūvi.
Nodrošinām visu nepieciešamo tehniku jebkuru sarežģītības pakāpju projektu realizēšanai.

Nodrošinām kanalizācijas sistēmu izbūvi, drenāžas un lietus ūdens sistēmu izbūvi, ūdensapgādes tīklu izbūvi.

Piedāvājam siltumtrases, apkures sistēmu, dzesēšanas un ventilācijas sistēmu izbūvi ēkās.

Izbūvējam elektroinstalāciju un vājstrāvu sistēmas.