SMART ENERGY-Jauna vizuālā identitāte!

Ar lepnumu paziņojam par nākamo lappusi savā attīstībā- jaunu vizuālo identitāti! Esam gatavi darboties nākamajā līmenī!

Mūsu pārliecība- katrs pasaulē ienesam konkrētus impulsus un, attīstot pašiem sevi, pilnveidojam vidi ap mums- gan lielos, gan mazos mērogos.Pilnveidojot katra personiskās zināšanas, aug komandas prasmes. Augot komandas prasmēm, uzņēmums top gudrāks, spēcīgāks un inovatīvāks. Tiek ietekmēts un attīstīts viss tirgus un nozare kopumā. Un, kad paveikts tas, iespējams šķiet pilnīgi viss. Arī došanās tālāk.

Smart Energy- Atbildīgs būvnieks!