Labiekārtošanas un zemes darbi

SIA Smart Energy sniedz dažādas sarežģītības un apjoma teritorijas labiekārtošanas pakalpojumus.

Veicam daudzpusīgu dabas infrastruktūras objektu izbūvi –
skatu torņi, dažādu veidu koka un metāla laipas, kā arī platformas.
Tajā skaitā arī laipas uz ūdens – pontonu laipas.

Uzstādām dažādas mazās arhitektūras formas –
soliņus, atkritumu urnas, velostatīvus, informācijas stendus.

Esam ieguvuši nozīmīgu pieredzi koka laipu, celiņu, dabas taku izveidē un teritoriju apzaļumošanā.
Veicam sētu un žogu uzstādīšanu, kā arī ietvju, piebraucamo ceļu, stāvvietu,
atpūtas zonu, pagalmu, dārza celiņu u.c. teritoriju bruģēšanu.

Veicam teritorijas attīrīšanu no būvgrūžiem, atcelmošanu, reljefa veidošanu,
zemes līdzināšanu, dažādu inženierinfrastruktūras ierīkošanu zemes gabalā –
drenāžās, lietusūdens novadīšanas, automātiskās laistīšanas sistēmu,
videonovēšošanas un dekoratīvās apgaismes sistēmas ierīkošanu.

Mūs raksturo realizētie būvniecības projekti.