Gaujienas muižas parka teritorijas labiekārtošana

PASŪTĪTĀJS

GRUPA

REALIZĀCIJAS LAIKS

Smiltenes novada pašvaldība

I

2020

Gaujienas muižas parka teritorijas labiekārtošana – Kalna nogāzē izbūvēta estrādes tipa terase ar gabionu sienām un koka sēdvirsmām. Veikta atbalsta sienu pārbūve nogāzes virsotnē, vairāk kā 70 m augstumā.

Teritorijā uzstādīti dažādi mūzikas instrumenti, tai skaitā individuāli izgatavots vides objekts - vēja zvani.