Ķemeru parka labiekārtošana

PASŪTĪTĀJS

GRUPA

REALIZĀCIJAS LAIKS

Jūrmalas pilsētas dome

III

2021

Turpinot Ķemeru attīstības vīziju, pabeigta Ķemeru parka pārbūves un restaurācijas būvprojekta izstrāde.

2017.gada aprīlī tika uzsākta būvprojekta izstrāde Ķemeru parka pārbūvei un restaurācijai. Kopējā parka platība ir ap 30 ha, tai skaitā parka teritorijai pieguļošās ielas.

Būvniecības uzņēmums SIA “Smart Energy” ir veiksmīgi veicis mazo arhitektūras formu- labiekārtojuma elementu uzstādīšanu, kā arī laipu izbūvi Ķemeru parkā.

Rēzija Kalniņa par ķemeru parku:

Tur staigājot es izjutu lepnumu. Pēc dabas es esmu ļoti pedantiska, man ir svarīga kārtība, taču tur es jutos kā mājās. Imants Ziedonis reiz ir teicis, ka laime ir visu lietu kārtība. Manuprāt, Ķemeri, to atjaunotā daļa, liecina par to, ka mūsos ir skaistuma, kārtības, proporciju un harmonijas izjūta. Es jutos lepna par to, ka mums ir tāda vieta.