Sajūtas Dārza izveide

PASŪTĪTĀJS

GRUPA

REALIZĀCIJAS LAIKS

VSIA slimnīca 'ĢINTERMUIŽA'

II

2020

Labiekārtota teritorija vairāk kā 1,2 ha platībā, izbūvējot sajūtu – baskāju taku ar dažādu dabas materiālu iesegumu un laukakmeņiem, ierīkojot taciņas un atpūtas laukumus ar košumkrūmiem.

Veikta esošo ūdens tilpņu tīrīšana, krastos izbūvējot skatu platformu un koka tiltiņu, kā arī tilpnē uzstādot strūklaku. Teritorijā izbūvēta koka skatuve - estrāde ar iekārtotām skatītāju sēdvitām.