Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta izbūve

PASŪTĪTĀJS

GRUPA

REALIZĀCIJAS LAIKS

Olaines novada pašvaldība

I

2020

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā Jelgavas ielā 5, Olainē, trešās būvniecības kārtas ietvaros papildināta laipa, izbūvēts tiltiņš un izveidoti jauni apskates objekti: stikla vitrīna, kurā ir redzama krievu armijas artilērista formas tērpa reprodukcija un atjaunotas krievu armijas artilērijas pozīcijas 1902. gada parauga lauku tipa lielgabala kopija. Lielgabals bija krievu armijas artilērijas vienību standarta ierocis, tas bieži tika izmantots Pirmā pasaules kara laikā un Neatkarības kara cīņās Latvijas teritorijā.

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts ir brīvi pieejams ikvienam interesentam Jelgavas ielā 5, Olainē.