Teritorijas labiekārtošanas būvdarbi Kandavā pie Abavas upes

PASŪTĪTĀJS

GRUPA

REALIZĀCIJAS LAIKS

Kandavas novada dome

I

2020

Projekta mērķis bija izveidot infrastruktūras objektu – laivu piestātni un pastaigu taku ar skatu platformu, izglītojoši informatīvo stendu par Abavas senleju, soliņiem un atkritumu urnām pie Abavas upes tilta – vecākā akmens tilta Latvijā, lai samazinātu antropogēno slodzi un nodrošinātu pieejamību upes krastam. Projekta ietvaros ir izveidota laipa uz gulšņiem, laipa uz balstiem un pontons, uzstādīts sols un informatīvais stends.

2019./2020. gadā Kandavas novada dome sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju īstenojusi projektu “Infrastruktūras izveide antropogēnās slodzes samazināšanai pie Abavas upes Kandavā”, kura mērķis ir izveidot pastaigu laipas Kandavā, pie Abavas upes, samazinot cilvēku radītu iedarbību bioloģiski vērtīgajos zālājos un nodrošinot publisko ūdeņu vides pieejamību gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.