Adamovas dabas takas labiekārtošana

PASŪTĪTĀJS

GRUPA

REALIZĀCIJAS LAIKS

Krāslavas novada dome

I

2021

Konkrētā projekta ietvaros tika veikta Adamovas dabas takas infrastruktūras atjaunošana vienotā īpaši aizsargājamo teritoriju stilā: informācijas stendu, norāžu un soliņa uzstādīšana, kritiskāko kāpņu un pakāpienu posmu atjaunošana, skatu platformas atjaunošana, koka skulptūru, apmeklētāju skaitītāja uzstādīšana. Takas apjoms ir liels, tāpēc konkrētajā projektā veikti prioritāri nepieciešami uzlabojumi takas drošības uzlabošanai un pievilcības atjaunošanai.

Būvnieku SIA “Smart Energy” pārstāvis Māris Brants atzina:

"Balstoties uz Māra daudzgadējo pieredzi, Adamovas dabas taka nenoliedzami ir ekstrēmākā dabas taka Latvijā, ko viņa komandai ir nācies atjaunot."