Rekreācijas vieta Zirņu salā

PASŪTĪTĀJS

GRUPA

REALIZĀCIJAS LAIKS

Rīgas domes mājokļu un vides depertaments

I

2022

 

Atpūtas vieta Zirņu salā pie Daugavas tika sakopta un labiekārtota. Tika ierīkotas kāpnes ar margām. Uzstādīta pārģērbšanās kabīne, informatīvs stends, iekārtota ugunskura vieta ar soliem, uzstādīti vairāki soliņi, riteņu novietnes.

Tika izstrādāts Zirņu salas labiekārtošanas projekts, paredzot tur trenažieru izvietojumu, nobrauktuvi invalīdiem, Daugavas krastu sakopšanu un labiekārtošanu.”

Par projekta īstenošanu Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrības vadītāja Agita Vismane-Bitmane stāsta:

“Ar šo projektu vēlējāmies radīt vietu, kur Dārziņu iedzīvotājiem atpūsties. Dārziņi atrodas ļoti skaistā vietā pie Daugavas, bet līdz šim atpūtas vietu pie ūdens nebija, un krastmala bija nekopta un aizaugusi. Tā kā apkaime ir izstiepta gar upi, iecerējām četras vietas, lai tās būtu maksimāli pieejamas visiem apkaimes iedzīvotājiem.”